Bila calcică
Calcified Bile

(U.D., f., 47 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: colic in the right hypochondrium, nausea, biliary vomiting.
Clinic: durere colicativă în hipocandrul drept, greață, vărsături bilioalimentare.
 Cholecystocholangiography: infundibulocystic opacity; homogeneus opacification of the main bile duct.
Colecistocolangiografia: opacitate infundibulocistică; opacifiere omogenă a căii biliare principale.
 
 Operation: direct subserous cholecystectomy. 
Operația: colecistectomie directă subseroasă.
 Operative Specimen: cholecyst with calculus and calcified bile.
Piesa operatorie: colecist locuit de calculi și bilă calcică.

<< Hosted by Medical Students Network