Limfom Hodgkin
Hodgkin`s Lymphoma

(A.M., f., 18 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: patient admitted for huge, rigid, policyclic, painless, left supraclavicular adenopathy, with no other clinical symptomatolgy.
Clinic: pacientă internată pentru adenopatie voluminoasă supraclaviculară stângă, dură, policiclică, nedureroasă, fără altă simptomatologie clinică.
 Thoracic Radiography (frontal and lateral view): enlargement of the superior mediastinum.
Radiografie toracica (față și profil): lărgirea mediastinului superior.
Computerized Tomography: huge left mediastinal adenopathy.
Tomografie computerizată: voluminoasă adenopatie mediastinală stângă.
Operation: excision of the biggest lymphnode of the left supraclavicular fossa.
Operația: excizia celui mai mare  ganglion din fosa supraclaviculară stângă.
AB
Operatory  Specimen: A – entire; B - sectioned.
Piesa operatorie: A - întreagă; B - secționată.
 
Histopathologycal Exam: Hodgkin’s disease; patient refered to the oncologic network.
Examen histopatologic: boala Hodgkin; bolanavă îndrumată spre rețeaua oncologică.

<< Hosted by Medical Students Network