Adenoflegmon inghinal
Inguinal Adenophlegmon

(P.E., m., 74 ani / years old)
Clinical Appearance: in the right inguinal region, painful red tumefaction, about 3/3 cm, fluctuente, and all around oedema, occured about 6-7 days in diabetical patient.
Clinic: tumefacție roșie, dureroasă, de 3/3 cm., fluctuentă, situată în regiunea inghinală dreaptă, cu edem în jur; 
apariție de cca. 6-7  zile la un vechi diabetic.
Anaesthesia: local anaesthesia owing to associate disease (coronary heart disease and chronic renal insufficiency - IRC decompensed).
Anestezia: se preferă anestezia locală datorită tarelor asociate (insuficiență cardiacă și renală decompensate).
Operation: surgical wound after incision and pus evacuation.
Operația : aspectul plăgii operatorii după incizia și evacuarea puroiului.
 
 Bacteriology: Staphiloccocus aureus.
Examen bacteriologic: Stafilococ auriu.

<< Hosted by Medical Students Network