Abces renal drept
Right Renal Abscess

(D.A., f., 34 ani / years old)
 
 Clinical Appearance: right lumbar pains, fever380C. 
Palpation: right lumbar pain, pseudotumour with lumbar relations in the right abdominal half.
Clinic:  Dureri lombare drepte, febră 38oC. 
La palpare: dureri în lomba dreaptă, masă pseudotumorală cu contact lombar în jumătatea dreaptă a abdomenului. 
 Computerized Tomography: voluminous liquidian collection, suppressing the right kidney.
Tomografie computerizată: colecție lichidiană voluminoasă, ce desființează practic rinichiul drept. 
 Urography: bilateral secretion and excretion, the right renal pelvis and the ureter it`s pushed by a round-ovalary diminished density zone.
Urografie:  secreție și excreție bilaterală, bazinetul și ureterul drept împinse medial de către o zonă  hipodensă rotund-ovalară.
 
 Paraclinical: leucocytosis=14000/mmc, 
Hb=11 g%, 
urinary sediment=polymorphic flora and leucocytes.
Paraclinic: leucocitoză 14.000/mmc, Hb.11 gr%, sumar de urină floră polimorfă și leucocite.
 Operation: the position of the patient on the surgical table, ready for abscess evacuation (general anaesthasia).
Operația: poziția bolnavei pe masa de operație pregatită pentru evacuarea abcesului sub anestezie generală.
 First time of surgical intervention: the puncture of the highest fluctuation area, from where it`s drawing gray-yellowly, creamly, smelling pus. 
Bacteriological exam of pus.
Intervenția operatorie începe cu o puncție pe locul de maximă fluctuență de unde se extrage puroi galben-cenușiu, cremos, mirositor. Se trimite la examen bacteriologic frotiu și antibiogramă.
 After evacution and drenage of abscess (about 1000 ml pus) by right lombotomy and deep drenage with two tubes, wound clousure. 
După evacuarea și drenajul abcesului  (cca. 1000 ml puroi) prin lombotomie dreaptă și drenaj profund cu două tuburi, se afrontează plaga cu două fire groase distanțate. 
 
 Evolution: under sistemic antibiotherapy and daily tube lavage with antiseptic (Betadine), favorable evolution with fever and pain subsiding in 2-3 days. Through one of the drenage tube the urine is eliminated (10 - 15 ml daily) wich disapears gradual (14th day). The tube is supressed after 10 days. 
Evoluție: sub tratament antibiotic general și lavaj zilnic pe tuburi cu soluție de Betadină evoluție favorabilă cu remisiunea febrei și a durerilor în 2-3 zile, dar cu eliminare de urină printr-unul de tuburile de dren  (cca. 10-15 ml zilinic) care treptat dispare (ziua a 14-a). 
Tubul neproductiv se suprimă la 10 zile.
 Fistulography after 10 days: it shows the presence of a small comunication with the calices(see the arrows). 
Fistulografie ziua a zecea:  se constată prezența unei mici comunicări cu arborele pielocaliceal (vezi săgețile).
 
In the 16th day the last drainage is took off after 2-3 days it had been closed.The urin is sterile 21 days after surgery. 
Ziua a 16-a se suprimă și ultimul tub de dren după ce a stat pensat 2-3 zile. Urocultura sterilă la 21 zile de la operație.

 
 

<< Hosted by Medical Students Network